Kulturell valdebatt i Mörbylånga | Sverigedemokraterna Mörbylånga

Kulturell valdebatt i Mörbylånga

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Anne Oskarsson representerade SD. Hon talade om ett samtalsklimat som är tillåtande, där alla kan göra sin röst hörd. Även om ett icke värderande förhållningssätt som förutsättning för den kulturella utvecklingen. Biblioteken som har en möjlighet att bli kulturbärare om öppettider anpassas, om litteratur införskaffas till alla språk som talas i kommunen, om behovet av samtalsrum och en kopp kaffe, om behovet av ett kulturcentrum helt enkelt.
Det var ytterligt intressant att uppleva den diskussion som följde partiernas presentation av vallöften. Samtliga i publiken verkade vara bosatta på södra Öland varför samtalen handlade om hur mycket investeringar som skulle göras i Mörbylånga. Kändes mycket märkligt för vår representant som är bosatt i Norra Möckleby.
Visst talades det om nytt biblioteket i Färjestaden men det betonades i debatten att Mörbylånga har ett av de mest kulturellt aktiva biblioteken i landet samt att fritidsgården i Mörbylånga är ett exempel på enastående kulturellt aktiva ungdomsgårdar varför de behöver kraftfullt ökade kulturella medel. Mörbylånga måste satsa framåt på kulturen varför ett exklusivt kulturhus måste byggas vid hamnen vilket stöddes av samtliga närvarande partier utom SD.
Men Färjestaden då? Vi har en gammal brandstation som ungdomsgård. Färjestaden har ett bibliotek som skulle önska sig att ha skolbibliotekets utrymmen i Mörbylånga. Medan Färjestaden har minst tre gånger det befolkningsunderlag som Mörbylånga har och som växer kraftigt.
Det som krävs är en ordentlig satsning på en ungdomsgård och ett kulturhus/bibliotek i Färjestaden.

När samtliga partier går in och lovar storslagna planer för Mörbylånga så reagerar vi på SD. Visst kan Mörbylånga kämpa för sitt kulturhus och kanske nå stora framgångar på kulturens spelplan men när man lämnar den kraftigaste växande delen av Öland nästan därhän i kulturens debatt då blir vi rädda. Och speciellt när hela partieliten S, C och M applåderar detta.

Det var även intressant att höra Henrik Yngvesson urskuldande förklara Ölandskommunernas passivitet angående att vraket efter Mars skall presenteras på ett museum i Västervik. Han betonade att Ölands kommuner inte alls varit passiva i frågan utan de planerar ett undervattensmuseum i Böda hamn. Han förklarade att flera dykare var från Västervik det var därför fynden av Mars kommer att visas där. Det är ganska intressant resonemang då alla dykningar och ilandförning av fynden sker i Böda som är den definitivt närmaste hamnen till vraket.

Passiviteten hos kommunen kan inte visas på ett bättre sätt. Det är nog bara en kort tids respit innan fynden från Sandbyborg kommer att få sin permanenta utställningsplats på Kalmar länsmuseum om inte SD Öland engagerar sig i frågan. Vi anser att fynden från Sandbyborg skall presenteras vid nedfarten till Sandbyborg och vara en del av den presentation av världsarvet som så länge behövts på Öland. Och att detta skall igångsättas NU. Detta kommer tyvärr alla sjuklöverpartierna att tveka över då de vill ha denna presentation mer eller mindre i närheten av Mörbylånga – Grönhögen.

Obehagligt var dock att Anne ej fick möjlighet till replik på publika inlägg som direkt kopplade till hennes åsikt om kultur till Åldringsboende och mer öppna samtal i kommunen. Typiskt PK!

Starta snarast projektering för Museet i Sandbyborg samt Kulturhus/bibliotek i Färjestaden.